Salantai – unikalus, senas ir garbingą istoriją menantis miestas, įsikūręs abipus Salanto upės, šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Salantai žinomi nuo XVI a. Pirmą kartą paminėti 1556 metais kaip Skilandžių dvaras, o apie 1638 - 1640 m. Skilandžiai pradėti vadinti Salantais.
Šio tinklaraščio tikslas – plačiau supažindinti visuomenę su Salantų praeitimi virtualioje erdvėje. Mūsų tinklaraštyje, Jūs galėsite susipažinti su turtinga miesto praeitimi, sužinoti apie čia gyvavusias ilgaamžes tradicijas ir papročius, apie čia gimusius, gyvenusius ir dirbusius žymius žmonės, lankytinas vietas, kultūros paveldą. Čia rasite ir nuotraukų, kuriose įamžinti senieji iki šiol mažai kam matyti Salantų miesto vaizdai ir žmonės. Jos iškalbios Salantų praeities ir istorijos liudytojos, dar vienas savitas miesto istorijos dokumentinis šaltinis.
Tikimės, kad tinklaraštyje pateikta informacija, kuri bus nuolat pildoma ir atnaujinama, bus įdomi ir naudinga ne tik salantiškiams, bet ir tiems, kurie domisi Salantų ir Žemaitijos praeitimi.


www.salantiskis.lt

2012-10-24

Salantų miesto herbasSalantų miesto herbas
1996 m. Salantai atšventė 440 metų jubiliejų. Šia proga Salantams buvo suteiktas herbas, nes iki tol miestas istorinio herbo neturėjo. Aptariant naujo herbo idėjas Heraldikos komisijos nariai ir Salantų miesto seniūnija parinko gaidžio simbolį. Herbo etaloną parengė dailininkas Arvydas Každailis. Jį Heraldikos komisija aprobavo 1996 m. gegužės 28 d., o tų pačių metų liepos 2 d. Salantų miesto herbą patvirtino LR Prezidentas dekretu Nr. 984.
Gaidys – ryto ir saulės pranašas, daugelyje tautų dėl skaisčių plunksnų bei ugnies spalvos skiauterės laikomas saulės ir ugnies simboliu. Gaidys, giedojimu sutinkąs brėkštančią dieną, tapo šviesos pergalės prieš tamsą ir budrumo reiškėju. Savo karingumo dėka gaidys pelnė kovos, narsumo ir drąsos įvaizdį. Krikščionybėje gaidys – dienos skelbėjas – yra prisikėlimo ir Kristaus sugrįžimo Paskutinio teismo dieną simbolis. Vėjarodės pavidalu dažnai iškeltas ant bažnyčių bokštų viršūnių ir anksčiausiai nušviečiamas saulės spindulių, gaidys reiškia tikėjimo Kristumi pergalę prieš tamsos jėgas, be to, yra kvietimo ryto maldai įvaizdis.

Dailininko Arvydo Každailio piešti Salantų miesto herbo eskizai. Eskizai iš P. Vaniuchino asmeninio archyvo.
1996 m. Salantų miesto herbą pašventino tuometinis Salantų parapijos klebonas Vytautas Gedvainis. Herbą ir vėliavą pašventinimui buvo patikėta nešti seniausiems salantiškiams, gimusiems 1914 m. Monikai Brasienei ir Liudui Vasiliauskui. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Tautodailininko Liudo Ruginio drožinėtas Salantų miesto herbas, kuris buvo pašventintas 1996 m. šiandien puošia Salantų miesto seniūno darbo kabinetą. P. Vaniuchino nuotr., 2012.
1996 m. švenčiant Salantų miesto 440 metų jubiliejų, tautodailininko Liudo Ruginio sukurta ir drožinėta skulptūra "Gaidys" pastatyta prie Salantų miesto seniūnijos. P. Vaniuchino nuotr., 2012.


2012-10-16

Salantų vaizdų kaita. VI dalis.

Šeštoje dalyje kviečiu susipažinti su Salantų miesto centrine aikšte. Dar XVII a. dokumentuose ši aikštė vadinama Turgaus aikšte. Tarybiniais laikais, miesto centre įrengus tarybinių karių kapus ir pastačius ant postamento rusų tanką IS-2 kaip paminklą SSRS didvyriui gvardijos jaun. leitenantui Georgijui Tyrinui, žuvusiam prie Salantų 1944 m. spalio 18 d., ši aikštė buvo pavadinta G. Tyrino vardu. Dabar ši aikštė, kaip ir nuo senų laikų, yra vadinama Turgaus aikšte.

Salantų Turgaus aikštė apie 1915 metus. Nuotrauka iš P. Vaniuchino skaitmeninio vaizdo archyvo.
1936 m. rugpjūčio 17 d. salantiškiai miesto aikštę išgrindė akmenimis. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Taip atrodė G. Tyrino aikštė (dabar Turgaus aikštė) 1956 metais. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Miesto aikštė XX a. antroje pusėje. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Tokį Turgaus aikštės vaizdą 2006 m. užfiksavo laikraščio "Pajūrio naujienos" žurnalistai. Nuotrauka iš laikraščio "Pajūrio naujienos" archyvo.
2012 m. spalio 11 d. užfiksuotas Turgaus aikštės vaizdas. Salantų miesto bendruomenė parengė projektą pagal kurį pradėti Salantų miesto centro rekonstrukcijos darbai. Senos liepos buvo iškirstos. Kitų metų pavasarį liepų vietose bus pasodinti nauji medžiai - grauželinės gudobelės. Almos Preibienės nuotr., 2012.

 Nuoširdžiai dėkoju Salantų kultūros centro Meno vadovei p. Almai Preibienei už atsiųstą nuotrauką su dabartiniu Turgaus aikštės vaizdu.

www.salantiskis.lt