Salantai – unikalus, senas ir garbingą istoriją menantis miestas, įsikūręs abipus Salanto upės, šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Salantai žinomi nuo XVI a. Pirmą kartą paminėti 1556 metais kaip Skilandžių dvaras, o apie 1638 - 1640 m. Skilandžiai pradėti vadinti Salantais.
Šio tinklaraščio tikslas – plačiau supažindinti visuomenę su Salantų praeitimi virtualioje erdvėje. Mūsų tinklaraštyje, Jūs galėsite susipažinti su turtinga miesto praeitimi, sužinoti apie čia gyvavusias ilgaamžes tradicijas ir papročius, apie čia gimusius, gyvenusius ir dirbusius žymius žmonės, lankytinas vietas, kultūros paveldą. Čia rasite ir nuotraukų, kuriose įamžinti senieji iki šiol mažai kam matyti Salantų miesto vaizdai ir žmonės. Jos iškalbios Salantų praeities ir istorijos liudytojos, dar vienas savitas miesto istorijos dokumentinis šaltinis.
Tikimės, kad tinklaraštyje pateikta informacija, kuri bus nuolat pildoma ir atnaujinama, bus įdomi ir naudinga ne tik salantiškiams, bet ir tiems, kurie domisi Salantų ir Žemaitijos praeitimi.


www.salantiskis.lt

2012-07-12

Namas paženklintas aktais


Šį namą Dariaus ir Girėno gatvėje paženklino du reikšmingi aktai. P. Vaniuchino nuotr., 2011.
Namą, kuris dabar stovi Dariaus ir Girėno g. 15, priešais bažnyčią, paženklino du reikšmingi Lietuvos valstybės atsikūrimo aktai.  Svarbiausias iš jų – Steigiamojo Seimo rinkimai. 1920 m. balandžio 14 - 15 dienomis šiame name vyko Steigiamojo Seimo rinkimų balsavimas. Salantų apylinkė buvo IV Telšių rinkimų apygardoje. Tarp keturiolikos kandidatų į deputatus pagal atstovavimo normas šioje apygardoje buvo išrinkta žymių Lietuvos valstybininkų – Mykolas Šleževičius, Voldemaras Vytautas Čarneckis, Mykolas Krupavičius, o iš vietinių Antanas Šilgalis, Kazys Sidabras ir kiti.

1920 m. balandžio 14 - 15 dienomis minėtame name vyko Steigiamojo Seimo rinkimų balsavimas. Nuotraukoje matosi Salantų dvaro vartų stulpai, kurie sovietmečiu buvo nugriauti. Nuotrauka iš P. Vaniuchino skaitmeninio vaizdo archyvo.
Šiame name – 1918 m. pabaigoje – 1919 m. pradžioje įvyko ir kitas aktas – buvo paskelbta Tarybų valdžia ir sudarytas jos Vykdomasis komitetas. Jo vadovai – tarp jų ir Vykdomojo komiteto pirmininkas Jurgis Būda buvo užsibrėžęs tikslą sukurti demokratinį socializmą. Tačiau ši valdžia gyvavo neilgai. Vokiečiai nuslopino naująją valdžią, o Vykdomojo komiteto pirmininką ir Tarybos vykdomojo komiteto narius išvežė į Liepoją. Iš ten kažkieno užtarimu jie buvo paleisti.


1918 m. lapkričio 15 d. Salantų darbininkų ir darbo ūkininkų tarybos pirmininko A. Balsio ir nario J. Paulausko pasirašytas atsišaukimas.

Taip atrodė namas tarpukariu kai jame veikė Salantų valsčiaus policijos nuovada. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Be abejo, reikia pažymėti, kad iki Antrojo pasaulinio karo šiame name buvo įsikūrusi Salantų policijos nuovada ir kalėjimas. O pirmuoju Salantų valsčiaus policijos nuovados viršininku paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę buvo paskirtas Pranciškus Kungys.

Salantų valsčiaus policininkai 1923 m. rugpjūčio 23 d. Nuotrauka iš P. Vaniuchino skaitmeninio vaizdo archyvo.