Salantai – unikalus, senas ir garbingą istoriją menantis miestas, įsikūręs abipus Salanto upės, šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Salantai žinomi nuo XVI a. Pirmą kartą paminėti 1556 metais kaip Skilandžių dvaras, o apie 1638 - 1640 m. Skilandžiai pradėti vadinti Salantais.
Šio tinklaraščio tikslas – plačiau supažindinti visuomenę su Salantų praeitimi virtualioje erdvėje. Mūsų tinklaraštyje, Jūs galėsite susipažinti su turtinga miesto praeitimi, sužinoti apie čia gyvavusias ilgaamžes tradicijas ir papročius, apie čia gimusius, gyvenusius ir dirbusius žymius žmonės, lankytinas vietas, kultūros paveldą. Čia rasite ir nuotraukų, kuriose įamžinti senieji iki šiol mažai kam matyti Salantų miesto vaizdai ir žmonės. Jos iškalbios Salantų praeities ir istorijos liudytojos, dar vienas savitas miesto istorijos dokumentinis šaltinis.
Tikimės, kad tinklaraštyje pateikta informacija, kuri bus nuolat pildoma ir atnaujinama, bus įdomi ir naudinga ne tik salantiškiams, bet ir tiems, kurie domisi Salantų ir Žemaitijos praeitimi.


www.salantiskis.lt

2012-11-07

Salantų tankas ir Tarybinės armijos karių kapinės

Tarpukaryje Salantų miesto centre stovėjo gyvenamasis namas, jame veikė privačios parduotuvės. 1944 m. šioje vietoje buvo įrengtos Tarybinės armijos karių kapinės. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Šiame name, kurio vietoje vėliau buvo įrengtos Tarybinės armijos karių kapinės, tarpukariu veikė J. Milinskio mėsos ir dešrų parduotuvė. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
1944 m. pabaigoje Salantų miesto centre įrengtose tarybinių karių kapinėse palaidota 290 Tarybinės armijos karių. Tarp jų – du nežinomi (sąrašą karių palaidotų Salantų miesto centre rasite čia). Į karių kapines buvo suvežti kareivių kūnai iš visos Salantų apylinkės. Iki tol jie buvo palaidoti Salantų (Gargždelės) kapuose, pasak senos kartos salantiškių, Salantų miesto parke (dabar toje vietoje įrengta estrada - aut. pastaba) ir kitose vietose. 
Kapinių kairiajame kampe buvo palaidotas Tarybų Sąjungos didvyris gvardijos jaunesnysis leitenantas G. Tyrinas. Pagal architekto N. Kasatkino parengtą projektą, 1947 m. ant postamento pastatytas rusų tankas IS (Iosif Stalin) -2 kaip paminklas Georgijui Tyrinui, žuvusiam prie Salantų 1944 m. spalio 18 d. Jo garbei buvo pavadinta ir centrinė Salantų miesto aikštė. 1991 m. nuo postamento tankas buvo nukeltas ir išvežtas į Orvidų sodybą, kurioje jis eksponuojamas iki šiol.


Pasak vyresnės kartos salantiškių, Tarybinės armijos kariai buvo palaidoti ir Salantų miesto parke. Vėliau jų kūnai buvo perkelti į miesto centre įrengtas Tarybinės armijos karių kapines. P. Vaniuchino nuotr., 2011.

Taip atrodė Tarybinės armijos karių kapinės apie 1965 m. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Kažkada tankas stovėjęs miesto centre buvo salantiškių pasididžiavimas. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Tarybų Sąjungos didvyris gvardijos jaunesnysis leitenantas Georgijus Tyrinas. Ši paminklinė nuotrauka buvo saugoma P. Vaniuchino asmeniniame archyve. 2012 m. birželio 12 d. ji padovanota Kretingos muziejui.
Tai būdavo ir salantiškių pasimatymų vieta: žmonės sakydavo – "susitiksim prie tanko“. Salantų tankas žiemą. Nuotrauka iš Zitos Baikienės asmeninio archyvo.
Salantų vykdomojo komiteto darbuotojai nuolatos rūpindavosi Tarybinės armijos karių kapų tvarka. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Ne tik salantiškiams, bet ir miesto svečiams buvo tapusi tradicija fotografuotis šalia tanko. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Salantiškis S. Adakauskas ant postamento šalia Salantų tanko apie 1960 - 1965 metus. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Neretai tankas tapdavo vaikų susibūrimo ir pramogų vieta. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Tokią sovietinių laikų gegužės 1-ąją prisimena vyresniosios kartos salantiškiai. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
O būdavo ir taip... Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Tą dieną prie Salantų tanko susirinko kone visi salantiškiai. Įvairių nuomonių tą dieną būta.  Galiausiai KATO kranu tankas buvo nukeltas nuo postamento ir išvežtas į Orvidų sodybą. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Tą 1991 m. dieną,  daugelis salantiškių neslėpė liūdesio, kiti džiūgavo, kad iš miesto centro iškeliauja sovietinis palikimas. Na, o vaikai tada netrukus "iššifravo" ir krano KATO pavadinimą -"Kuda Otpravil Tank Orvidas". Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Salantų tankas Orvidų sodyboje 1999 m. A. Donausko nuotr., 1999.
Taip atrodė Tarybinės armijos karių kapinės ir postamentas 2002 m. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.

Kapinės ir postamentas restauruotos 2004 m. Rusijos Federacijos lėšomis. R. Nagienės nuotr., 2007.
2004 m. sutvarkius kapines, nežinomo kareivio kapas liko už šio paminklo. R. Nagienės nuotr., 2007.
Tarybinės armijos karių kapinės Salantuose. R. Nagienės nuotr., 2007.
Tarybinės armijos karių kapinės Salantuose. R. Nagienės nuotr., 2007.
VšĮ "Vandens bokšto" įvykdyta meninė akcija Salantuose. 2011 Rugsėjo 9 dieną, buvo pastatyta J. Laivio skulptūra "Tankas". A. Gurkšnio nuotr., 2012.