Salantai – unikalus, senas ir garbingą istoriją menantis miestas, įsikūręs abipus Salanto upės, šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Salantai žinomi nuo XVI a. Pirmą kartą paminėti 1556 metais kaip Skilandžių dvaras, o apie 1638 - 1640 m. Skilandžiai pradėti vadinti Salantais.
Šio tinklaraščio tikslas – plačiau supažindinti visuomenę su Salantų praeitimi virtualioje erdvėje. Mūsų tinklaraštyje, Jūs galėsite susipažinti su turtinga miesto praeitimi, sužinoti apie čia gyvavusias ilgaamžes tradicijas ir papročius, apie čia gimusius, gyvenusius ir dirbusius žymius žmonės, lankytinas vietas, kultūros paveldą. Čia rasite ir nuotraukų, kuriose įamžinti senieji iki šiol mažai kam matyti Salantų miesto vaizdai ir žmonės. Jos iškalbios Salantų praeities ir istorijos liudytojos, dar vienas savitas miesto istorijos dokumentinis šaltinis.
Tikimės, kad tinklaraštyje pateikta informacija, kuri bus nuolat pildoma ir atnaujinama, bus įdomi ir naudinga ne tik salantiškiams, bet ir tiems, kurie domisi Salantų ir Žemaitijos praeitimi.


www.salantiskis.lt

2012-07-12

Vytauto Didžiojo paveikslo sutiktuvės ir karūnavimo dienos minėjimas Salantuose


1930 m. liepos 25 d. Vytauto Didžiojo paveikslo sutiktuvės Salantuose. Šaulių sodelyje prie Nepriklausomybės paminklo ant išpuoštų iškilmių vartų šūkis skelbė: "Vytautai Didysis! Vesk mus į Vilnių!". Stepono Jonučio nuotr. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
1930 m. buvo ypatingi Lietuvoje. Visi metai buvo pavadinti Vytauto Didžiojo metais ir skirti prisiminti ir pagerbti Didįjį Lietuvos kunigaikštį Vytautą už jo nuopelnus Lietuvai, striprinant ir garsinant jos galybę, už siekį suteikti Lietuvai karalystės rangą. Šie metai buvo neatsitiktinai pasirinkti, nes kaip tik tada sukako 500 metų nuo Vytauto mirties. Visoje Lietuvoje gausu buvo renginių, iškilmių. Vinas pagrindinių renginių buvo labai plačiai išreklamuota, aprašyta Vytauto paveikslo kelionė po Lietuvą. Ši šventė neaplenkė ir Salantų. 1930 m. liepos 25 d. 15.00 val. Vytauto Didžiojo paveikslas buvo iškilmingai sutiktas Salantuose, o jau 15.30 val. išlydėtas į Mosėdį.

Dailininko Petro Rimšos sukurtas Vytauto Didžiojo paveikslas 1930 m. apkeliavo visą Lietuvą.

1930 m. liepos 25 d. Vytauto Didžiojo paveikslo sutiktuvės šaulių sodelyje. Čia susirinko didelė žmonių minia, visuomeninės organizacijos su savo vėliavomis, orkestras, choras, šaulių garbės sargyba . Stepono Jonučio nuotr. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Kitas svarbus renginys vyko 1930 m. rugsėjo 8 d.: lygiai prieš 500 metų tada Vilniuje buvo numatytas Vytauto karūnavimas Lietuvos karaliumi, bet, kaip žinoma, neįvyko. Ta proga Salantuose buvo atidaryta nauja gatvė - Vytauto Didžiojo alėja, sujungusi Bažnyčios (dabar Dariaus ir Girėno gatvė) gatvę su šaulių sodelyje esančiu Nepriklausomybės paminklu.

1930 m. rugsėjo 8 d. Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos minėjimas Salantuose. Stepono Jonučio nuotr. Nuotrauka iš P. Vaniuchino skaitmeninio vaizdo archyvo.

  1930 m. rugsėjo 8 d. minint Vytauto Didžiojo karūnavimo dieną buvo atidaryta nauja gatvė  - Vytauto alėja. Stepono Jonučio nuotr. Nuotrauka iš P. Vaniuchino skaitmeninio vaizdo archyvo.
Prasminga būtų, kad Salantų miesto valdžia parodytų iniciatyvą ir šią gatvelę, kuri jungia Dariaus ir Girėno gatvę su Nepriklausomybės paminklu, šiandien vėl pavadintu Vytauto Didžiojo alėja. Taip pat būtų galima atstatyti ir Gedimino stulpų vartus, kuriuos čia tarpukaryje buvo pastatę Salantų šaulių būrio nariai. P. Vaniuchino nuotr., 2011.