Salantai – unikalus, senas ir garbingą istoriją menantis miestas, įsikūręs abipus Salanto upės, šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Salantai žinomi nuo XVI a. Pirmą kartą paminėti 1556 metais kaip Skilandžių dvaras, o apie 1638 - 1640 m. Skilandžiai pradėti vadinti Salantais.
Šio tinklaraščio tikslas – plačiau supažindinti visuomenę su Salantų praeitimi virtualioje erdvėje. Mūsų tinklaraštyje, Jūs galėsite susipažinti su turtinga miesto praeitimi, sužinoti apie čia gyvavusias ilgaamžes tradicijas ir papročius, apie čia gimusius, gyvenusius ir dirbusius žymius žmonės, lankytinas vietas, kultūros paveldą. Čia rasite ir nuotraukų, kuriose įamžinti senieji iki šiol mažai kam matyti Salantų miesto vaizdai ir žmonės. Jos iškalbios Salantų praeities ir istorijos liudytojos, dar vienas savitas miesto istorijos dokumentinis šaltinis.
Tikimės, kad tinklaraštyje pateikta informacija, kuri bus nuolat pildoma ir atnaujinama, bus įdomi ir naudinga ne tik salantiškiams, bet ir tiems, kurie domisi Salantų ir Žemaitijos praeitimi.


www.salantiskis.lt

2012-01-21

Salantų dvaro vartai

Salantų dvaro vartų arba tvoros stulpo fragmentas XX a. antroje pusėje. 
Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Anksčiau Salantų miestą su dvaro sodyba jungianti gatvė vadinosi Dvaro (dabar Dariaus ir Girėno – aut. pastaba) gatvė. Į dvarą vedė mūriniai pagrindiniai įvažiuojamieji dvaro vartai, kurie stovėjo dabartinės Dariaus ir Girėno gatvės kelyje, atkarpoje tarp namų Nr. 15 ir Nr. 17. Pro juos, spėjama, dar XIX a. riedėjo dvarininkų karietos, atvykdavo dvaro svečiai. Kada jie buvo pastatyti, nežinia. Reiktų manyti, kad jie iškilo XIX a. pirmoje pusėje, Salantų dvarą valdant Gorskiams. Apie šį Salantų dvaro ribas žymėjusį objektą bei jo reikšmę miestui žinių neišliko. Šiandien yra žinomos tik dvi XX a. pirmos pusės nuotraukos, kuriose užfiksuoti autentiški pagrindiniai dvaro vartų (ši nuotrauka buvo saugoma kalbininko Vytauto Pranciškaus Būdos (1928-2007) asmeniniame archyve), o kitoje - dvaro kiemo vartų (nuotrauka saugoma P. Vaniuchino asmeniniame archyve) fragmentai. Dar viena nuotrauka daryta XX a. antroje pusėje, kurioje užfiksuotas jau visiškai apiręs dvaro vartų arba dvaro tvoros mūrinis stulpas. Pagal išlikusias nuotraukas pavyko iš dalies atkurti Salantų dvaro vartų vaizdą.

1920 m. balandžio 14 - 15 dienomis vyko Steigiamojo Seimo rinkimų balsavimas. Nuotraukoje žmonės stovi prie namo (dabar Dariaus ir Girėno g. 15), kuriame vyko balsavimas. Tolumoje matosi dvaro vartų stulpai. Nuotrauka iš P. Vaniuchino skaitmeninio vaizdo archyvo.
Vartus sudarė: keturi tinkuotų raudonų plytų mūro stulpai su keturšlaičiais, piramidiniais tinkuotais stogeliais – du aukštesni įvažiavimo vartams ir du žemesni varteliams.

Į dvaro kiemą buvo galima patekti tik pro vartus (nuotraukos kairėje pusėje matosi dvaro vartų stulpai). XX a. trečias dešimtmetis. Nuotrauka iš P. Vaniuchino vaizdo archyvo.
Taip atrodo dvaro kiemo šiandieninis vaizdas. Pokariu dvaro vartų stulpai buvo nugriauti. 
P. Vaniuchino nuotr., 2012.
Taip jau nutiko, kad iki mūsų dienų dvaro vartų neišliko. Dvaro vartų stulpai buvo nugriauti sovietmečiu, greičiausiai kai buvo griaunami dvaro pastatai arba tiesiog ėmus platinti važiuojamąją Dariaus ir Girėno gatvės dalį.

Salantų dvaro vartų rekonstrukcija. P. Vaniuchino rekonstrukcija.
2008 m. Salantų mieste vyko elektros kabelių klojimo požeminiai darbai. Tuo pačiu metu, paveldosaugos specialistai vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir  elektros kabelių klojimo darbų archeologinius žvalgymus. Kasant tranšėjas elektros kabelių paklojimui Dariaus ir Girėno gatvėje tarp namų Nr. 15 ir Nr. 17 (šalia šventoriaus tvoros) buvo iškastas plytų mūro luitas. Tačiau darbus vykdę darbininkai, o taip pat ir paveldosaugos specialistai neatkreipė dėmesio ir net neįtarė, kad iškasė vieno iš keturių buvusių pagrindinių dvaro vartų stulpų viršutinę dalį - keturšlaitį, piramidinį tinkuotą stogelį.
2008 m. kasant tranšėjas elektros kabelių paklojimui Dariaus ir Girėno gatvėje buvo iškasta dvaro vartų stulpo viršutinė dalis. P. Vaniuchino nuotrauka, 2008.
Taip atrodė iškasta dvaro vartų stulpo viršutinė dalis. P. Vaniuchino nuotrauka, 2008.
Buvusios dvaro sodybos ūkinis pastatas, kuris šiandien priklauso Salantų seniūnijai. Į šį kiemą, Salantų seniūnijos darbuotojai atvežė iškastą dvaro vartų stulpo viršutinę dalį ir numetė į akmenų krūvą. P. Vaniuchino nuotrauka, 2011.
Taip ir liko gulėti dvaro vartų stulpo viršutinė dalis akmenų krūvoje. P. Vaniuchino nuotrauka, 2011.
Iki šių dienų nėra išlikusių žinių apie dvaro tvorą. Reiktų manyti, kad kadaise visa Salantų dvaro sodyba arba dalis jos buvo aptverta tvora, o pašaliniams į aptvertą teritoriją patekti būdavo griežtai draudžiama. Tikėtina, kad sodybą juosė mūrinių stulpų ir medinių statinių tvora, tačiau šiandien šių faktų istoriniais dokumentais nepavyko patvirtinti. Tik dėl vieno nekyla abejonė, kad dvaro parką kadaise tikrai juosė tvora, o į jį buvo galima patekti tik pro dvaro mūrinius vartus. Apie tai nekartą liudijo senos kartos salantiškiai.
Į Salantų dvaro parką buvo galima patekti tik pro mūrinius dvaro vartus. 
P. Vaniuchino nuotrauka, 2011.