Salantai – unikalus, senas ir garbingą istoriją menantis miestas, įsikūręs abipus Salanto upės, šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Salantai žinomi nuo XVI a. Pirmą kartą paminėti 1556 metais kaip Skilandžių dvaras, o apie 1638 - 1640 m. Skilandžiai pradėti vadinti Salantais.
Šio tinklaraščio tikslas – plačiau supažindinti visuomenę su Salantų praeitimi virtualioje erdvėje. Mūsų tinklaraštyje, Jūs galėsite susipažinti su turtinga miesto praeitimi, sužinoti apie čia gyvavusias ilgaamžes tradicijas ir papročius, apie čia gimusius, gyvenusius ir dirbusius žymius žmonės, lankytinas vietas, kultūros paveldą. Čia rasite ir nuotraukų, kuriose įamžinti senieji iki šiol mažai kam matyti Salantų miesto vaizdai ir žmonės. Jos iškalbios Salantų praeities ir istorijos liudytojos, dar vienas savitas miesto istorijos dokumentinis šaltinis.
Tikimės, kad tinklaraštyje pateikta informacija, kuri bus nuolat pildoma ir atnaujinama, bus įdomi ir naudinga ne tik salantiškiams, bet ir tiems, kurie domisi Salantų ir Žemaitijos praeitimi.


www.salantiskis.lt

2013-04-22

Dvaro sodybos fragmentai bus įtraukti į Salantų vietovės teritoriją (17104)


Salantų miesto istorinė dalis yra įrašyta į LR Nekilnojamų kultūros vertybių registrą (unikalus kodas registre 17104, senas kodas UV35). Įrašytoje teritorijoje yra vertingosios savybės: gatvių tinklas, aikštės planas ir tūrinė erdvinė kompozicija, kapitalinio užstatymo fragmentai, kurios datuojamos XVI a., XVI a. II p.- XIX a., XIX a. pr.- XX a. pr.. Šiai Salantų miesto vietovei yra nustatyta apsaugos zona. Dėl neaiškių priežaščių buvusi Salantų dvaro sodyba (adresas: Dariaus ir Girėno g. 20, Salantai, Kretingos r. sav.) ir iki šiol išlikę dvaro fragmentai į šią vietovę nepateko.

Salantų dvaro sodybos fragmentai bus įtraukti į Salantų vietovės (17104) apskaitos dokumentaciją. Nuotraukoje: buvusio Salantų dvaro ponų namų rūsiuose. D. Šypalio nuotr., 2012.
Salantų dvaro pastatai buvo nugriauti tarpukaryje, o sovietmečiu dvaro rūmų vietoje iškilo Salantų internatinės mokyklos (vėliau reorganizuotas i specialiąją mokyklą) pastatas. Dalis, buvusios Salantų dvaro sodybos, teritorijos iki 2010 m. priklausė Salantų specialiajai mokyklai (ši mokykla, LR Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 882 ir LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-1113 buvo likviduota). 2010 m. rugpjūčio mėn. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Kretingos rajono savivaldybė nuosavybėn perėmė likviduojamos Salantų specialiosios mokyklos pastatą ir kitą mokyklos turtą.Raudona brūkšnine linija pažymėta Salantų miesto istorinė dalis, kuri yra įrašyta į LR Nekilnojamų kultūros vertybių registrą (17104) ir jai suteikta teisinė apsauga. Balta rodyklė žymi buvusio Salantų dvaro vietą, kurioje iki šiol išlikę dvaro fragmentai. Dėl neaiškių priežaščių ši vieta į Salantų miesto istorinės dalies (17104) vietovę nepateko. 2013 balandžio 2 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio nutarimu rengiant Salantų vietovės (17104) apskaitos dokumentaciją Salantų dvaro sodybos fragmentai bus įtraukti į vietovės teritoriją bei bus įvardintos šios vietovės vertingosios savybės.


Už buvusios mokyklos pagrindinio pastato randasi kitas pagalbinis mokyklai priklausęs pastatas, kuris iškilo taip pat sovietmečiu. Šis pastatas buvo pastatytas ant buvusių Salantų dvaro rūmų pamatų ir rūsių. Iki šių dienų minėti rūsiai gerai išsilaikė ir yra pakankamai geros būklės. Tai yra buvusios Salantų dvaro sodybos, kurią valdė garsios LDK didikų Vainų, Gorskių ir Oginskių giminės, fragmentas. Tačiau iki šiol nei Kultūros paveldo departamento specialistai, nei Kretingos rajono savivaldybės paminklotvarkininkas, nei Salantų miesto seniūnija nesidomėjo ir nesiėmė visiškai jokių veiksmų, kad buvusioje Salantų dvaro sadyboje būtų nustatyti išlikę dvaro fragmentai, nustatyta jiems apsaugos zona ir suteikta teisinė apsauga. Niekas nereiškė jokio susirūpinimo, kad Salantų dvaro sodybos fragmentai būtų išsaugoti ateities kartoms. Matyt tai kam nors labai naudinga. Juk kaip sakoma jei nekilnojamas daiktas nepatenka į LR Kultūros vertybių registrą ir jam nėra nustatyta apsaugos zona jį yra paprasčiau valdyti ir juo disponuoti. 

Kadaise po dvaro kiemą vaikščiojo ponai. Sovietmečiu pastačius internatinę mokyklą, dvaro kieme buvo įrengta mokyklos auklėtinių žaidimų aikštelė. P. Vaniuchino nuotr., 2012.
Lietuvos kultūros paveldo organizacijos vardu 2011 m. sausio 31 d. raštu kreipiausi į Kultūros pavedo departamentą prie LR Kultūros ministerijos, kad būtų įgalioti ir įpareigoti Kultūros paveldo departamento specialistai ir atsakingos institucijos, kad buvusioje Salantų dvaro sodybos teritorijoje būtų atlikti tyrimai, nustatyta dvaro padėtis pagal tikslias GPS kordinates, sudaryta sodybos teritorijos schema, atlika fotofiksacija,  nustatytas dvaro sodybos datavimas ir kad dvaro sodyba būtų pripažintita kaip kultūros vertybė ir įtraukta į apskaitą. Šis laiškas taip pat buvo išsiųstas tuometiniam LR Kutūros ministrui p. Arūnui Gelūnui, Kultūros paveldo centro direktoriui p. Vilgilijui Kačinskui, Kretingos rajono savivaldybės merui p. Juozui Mažeikai, Salantų miesto seniūnui p. Kazimierui Galdikui, Salantų regioninio parko direkcijos direktoriu p. Modestui Šečkui.
Laikas bėgo ir jokio atsakymo. 2012 m. balandžio 17 d. pakartotinai kreipiausi į Kultūros pavedo departamentą dėl buvusio Salantų dvaro, pareikšdamas, kad iki šiol iš departamento negavau jokios informacijos apie pradėtus ar atliktus darbus susijus su buvusia Salantų dvaro sodyba. Ir štai daugiau nei po metų atsakymas. 2012 m. gegužės 2 d. raštu Nr. (1413) 2-1376 “Dėl Salantų dvaro sodybos fragmentų įrašymo į kultūros vertybių registrą” Kultūros pavedo departamentas atsiprašė, kad nebuvo imtasi priemonių po mūsų pirmojo kreipimosi nurodydamas, kad kovo mėnesį buvo pertvarkyta Departamento struktūra, Apskaitos skyrius, atsakingas už Kultūros vertybių apskaitą, buvo pertvarkytas į du skyrius, jo vedėjas atleistas, todėl neturėjo galimybės pareikalauti atsakomybės iš laiku neatlikusių savo pareigų valdininkų. Taip pat informavo, kad Kultūros paveldo departamentas pavedė Kultūros paveldo centrui pateikti reikalingą apskaitos dokumentaciją dėl Salantų dvaro sodybos fragmentų įrašymo į Kultūros vertybių registrą. Gavus apskaitos dokumentaciją ji bus perduota Kultūros paveldo departamento nekilnojamo kultūros paveldo tarybai, kuri sprendžia dėl įrašymo ar neįrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Kultūros paveldo departamento 2012 m. gegužės 2 d. raštas Nr. (1413) 2-1376 “Dėl Salantų dvaro sodybos fragmentų įrašymo į kultūros vertybių registrą”.
2012 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. 01/2012-01 ”Dėl Salantų dvaro sodybos fragmentų” vėl pakartotinai kreipiausi į Kultūros paveldo departamentą ir LR Kultūros ministrą. 
Po daugiau nei dviejų metų, tikslas iš dalies buvo pasiektas. Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013 m. balandžio 2 d. posėdžio darbotvarkėje buvo įtrauktas klausimas dėl Salantų dvaro sodybos fragmentų (36673), susidedančių iš: rūsio (36674), parko fragmentų (36675), paminklo Nepriklausomybės dešimtmečiui (36706), esančių M. Valančiaus g. 13A, Dariaus ir Girėno g. 20, Salantuose, Kretingos raj. įrašymo į Kultūros vertybių registrą. 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta (protokolo Nr. VT-26): Salantų dvaro sodybos fragmentams nesuteikti teisinės apsaugos ir neįrašyti jų į Kultūros vertybių registrą. Rengiant Salantų vietovės (17104) apskaitos dokumentaciją Salantų dvaro sodybos fragmentus įtraukti į vietovės teritoriją bei įvardinti šios vietovės vertingąja savybe. 
2013-04-04 Kultūros paveldo departamento raštas Lietuvos kultūros paveldo organizacijai
Nors Salantų dvaro sodybos fragmentai nebus atskirai įrašyti į Kultūros vertybių registrą, tačiau jie bus įtraukti į Salantų vietovės teritoriją (unikalus kodas 17104), kuri jau yra Kultūros verybių registre ir jai taikoma apsaugos zona. Nors ir iš dallies, tačiau tikslas pasiektas. 
Kultūros paveldo departamento I-osios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolas dėl Salantų dvaro fragmentų.
Salantų dvaro sodybos fragmentus yra būtina išsaugoti ateities kartoms, bet tai yra ne vien tik mano asmeninis reikalas. Tuo turėtų pasirūpinti Salantų miesto seniūnija ir Salantų miesto bendruomenė.
Plačiau apie Salantų dvarą skaitykite čia

 

www.salantiskis.lt